အေခါင္းထဲက အေလာင္း

ကန္ေလး႐ိုးကဖြားေလာက္ႀကီး

600 Kyats က်ပ္
...