Zeus(ဖန္းဝမ္) ၏ စာအုပ္မ်ား
ပ်င္းစရာ ရွန္းရွတစ္ပုဒ္ (စာစဥ္-၃) မ်က္ကန္း
ပ်င္းစရာ ရွန္းရွတစ္ပုဒ္ (စာစဥ္-၂) ေနနတ္ဘုရားရဲ႕ နဂါးႏိုင္လက္ဝါး
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၃၁) ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ ညတစ္ည
ပ်င္းစရာ ရွန္းရွတစ္ပုဒ္ (စာစဥ္-၁) ကမာၻကူးေျပာင္းလာတဲ့ငါနဲ႔ အတိတ္ကိုျပန္ေရာက္လာတဲ့နင္
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၃၀) ကမာၻေျမသို႔ အလည္ခရီး
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၂၉) သတို႔သမီးကို ျပန္ေပးဆြဲျခင္း
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၆၂) ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၆၁)
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၂၈)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၆၀)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၅၉)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၅၈)
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၂၇)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၅၇)
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၂၆)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၅၆)
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၂၅)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၅၅)
သိုင္းေလာကထဲ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေစြ႕ဟုန္ (စာစဥ္ -၅၄)
သူ ဘယ္သူလဲ (စာစဥ္-၂၄)
Load More >>