Mini-Desserts(ရွစ္ခ်င္းလ်ိဳ႕) ၏ စာအုပ္မ်ား
ငါက အာဏာႀကီးတဲ့ အမတ္ႀကီးရဲ႕ ရတနာေလးပဲ (စာစဥ္-၁၁)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၆)
ငါက အာဏာႀကီးတဲ့ အမတ္ႀကီးရဲ႕ ရတနာေလးပဲ (စာစဥ္-၁၀)
ငါက အာဏာႀကီးတဲ့ အမတ္ႀကီးရဲ႕ ရတနာေလးပဲ (စာစဥ္-၉)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၂၅)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၅)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၂၄)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၄)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၃)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၂၃)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၂)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၂၂)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၁)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၂၁)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၂၀)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၂၀)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၁၉)
သူေဌးႀကီးျဖစ္ဖို႔ ပိုက္ဆံေတြ ဆုံးရႈံးဖို႔လိုတယ္ (စာစဥ္-၁၉)
သန္းႂကြယ္ေျခလွမ္း (စာစဥ္-၁၈)
ငါ့ဇနီးက ငါ့ဘဝပဲ (စာစဥ္-၁၅) ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
Load More >>