ခမ္းနားထည္ဝါ ၏ စာအုပ္မ်ား
သွ်င္ေနမင္းႏွင့္ ေျမဖုတ္ဘီလူး
သွ်င္ေနမင္းႏွင့္ သစ္ငုတ္တိုက အစိမ္းမ
သွ်င္ေနမင္းႏွင့္ ေခါင္းတလားနဲ႔သရဲေခါင္းျပတ္
နဂါးမာန္သားေတာ္(သွ်င္ေနမင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာသူ) (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)
နဂါးမာန္သားေတာ္(သွ်င္ေနမင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာသူ)
လူပ်ိဳႀကီးပဲလုပ္ေတာ့မယ္
ဓားေၾကာက္တဲ့သရဲ
ႏႈတ္မေစာင့္မိခဲ့၍
နတ္နဲ႔နဂါးမလွည့္စားနဲ႔
ေဒါသအမွား
မရဏခေလာက္သံ
နဂါးမာန္သားေတာ္ ဆရာသခင္ႏွင့္ သွ်င္ေနမင္း
စပါးလင္ပံုျပင္ ပါဝင္ေသာ အျခားေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ ပရဇာတ္လမ္းမ်ား
Load More >>