ျပိဳင္ဘက္ကင္း ေဆးနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၃၅)
အေဆာင္သခင္ သိုင္းဘုရင္ (စာစဥ္-၁၁)
မင္းသား ၉ ေဇာင္ယုခ်န္ (စာစဥ္-၁၂)
အစြမ္းထက္ဆုံးေဆးနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၁၈)
သတ္ျဖတ္သူ ဂူမာစတာ (စာစဥ္-၉)
သတ္ျဖတ္သူ ေသြးနတ္ဘုရား(ရွီယန္) (စာစဥ္-၃၄)
နတ္ဘုရားတို႔၏ ဘုရင္ (စာစဥ္-၁၀)
ခ်င္းရႊမ္လမ္းစဥ္ ဆရာသခင္ (စာစဥ္-၁၄)
ဒန္ေဆးနတ္ဘုရား ခ်န္ရွန္ (စာစဥ္-၃၈)
အင္ေမာ္တယ္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း (စာစဥ္-၆)
နတ္ဘုရားတို႔အား ဆန္႔က်င္၍ (စာစဥ္-၃၃)
ေမေသာ္တာႏွင့္ ဆရာမႏိုင္ အိမ္ၾကီး
ေအာင္ျမတ္သာႏွင့္ ဗႏၵိေသက ဘီလူးသိုက္
ဝင္း (Chapter-10)
Theory of love (Chapter-7)
အဆုံးမဲ့အာဏာ (စာစဥ္-၁၁)
ခ်ိဳျမိန္ေသာ ဇနီးဆိုးေလး (အပိုင္း-၂၉)
အမွန္တရား ရွာပုံေတာ္ (စာစဥ္-၉)
ဓားသြားထက္က ရွင္းတမ္း
အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ ခံရေသာ သမီးပ်ိဳ (စာစဥ္-၁၃)
Load More >>
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား