ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၄)

ေအာင္မိုးသူ

အခမဲ႔
ယန္ခ်င္ယုသည္ ခ်င္ယန္မွ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေပ။ သူ၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခါနီးျဖစ္ေနသူသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ခုန္ထကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္နိုင္သနည္း။ ထို႔ျပင္ ယန္ခ်င္ယုႏွင့္ ခ်င္ယန္၏ တိုက္ခိုက္မႈမွာ တစ္နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ရန္ နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယန္ခ်င္ယုသည္ အေစာပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ၏ စြမ္းအားမ်ားကို အမ်ားအျပား အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယန္ခ်င္ယုသည္ လင္ရႊန္းဝုေက်ာင္းေတာ္မွ ျပန္လာသူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေျခအေနသည္ သူေမွ်ာ္လင့္ထားသ လိုမဟုတ္ေသာ္လည္း သူ၏ေရွ႕တြင္ ခ်ီစြမ္းအင္အကာအကြယ္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည္။
ေအာင္မိုးသူ ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ား
 • ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၉)
  500 Ks
 • ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၆)
  500 Ks
 • ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၇)
  300 Ks
 • ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၁၇)
  500 Ks
 • ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၈)
  400 Ks
 • ေနကိုးစင္း နတ္ဘုရင္ (စာစဥ္-၁၃) (ခ)
  200 Ks
'အြန္လိုင္းစာေပ' စာအုပ္ အမ်ိုးအစားမ်ား
 • မဆုံတဲ့ဖူးစာ
  600 Ks
 • အိုုဘယ့္ ခင္ဇူးဟန္ အခန္း (၆) မွ (၁၀) အထိ
  300 Ks
 • အခ်ိန္ခရီးသြား၏ ကလဲ့စား (စာစဥ္-၇)
  500 Ks
 • သၾကၤန္အိပ္မက္သူ
  200 Ks
 • အစ၏အဆုံး … အဆုံး၏အစ (စာစဥ္-၂၀)
  500 Ks
 • ထာဝရ သူငယ္ခ်င္းသုိ႔
  200 Ks
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား