မွဲ႔ၾကည့္နည္း
ေဗဒင္ဆရာရဲ႕လြယ္အိတ္ (အမွတ္-၇)
သင့္ က်န္းမာခ်မ္းသာေရးအတြက္ ဖုန္းေရႊ
သေရာဒယပညာရပ္လာ ေကာဋစက္ နန္းသုံးနကၡတ္ပညာ
မင္းသိခၤ ေဗဒင္မေမးခင္ ေဗဒင္သင္
မင္းသိခၤ ေဗဒင္မေမးခ်င္ရင္ ဧကံသေဗဒင္ကိုသင္
သင့္အတြက္ ဘဝတစ္သက္တာ ေဟာစာတမ္း
ကမၻာတစ္လႊားမွ ကံေကာင္းေစမည့္ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစီအရင္မ်ား
ေဗဒင္ဆရာရဲ႕ လြယ္အိတ္ အမွတ္ (၈)
လက္ေတြ႕အသုံးခ် တားေရာ့ေဟာနည္း
မရမ္းတလင္းလက္ေဆာင္ - တတိယတြဲ
ေဗဒင္ဆရာရဲ႕ လြယ္အိတ္ အမွတ္ - ၉
မရမ္းတလင္းလက္ေဆာင္ - ဒုတိယတြဲ
မရမ္းတလင္း လက္ေဆာင္
စၾကဝဠာတြင္ ထူးျခားမည့္ေန႔
လ်ွပ္တစ္ျပက္ဖုန္းေရႊ
မေနာမယျမသက္လယ္
ေဗဒင္ဆရာရဲ႕လြယ္အိတ္ အမွတ္ (၆)
ဓနယုုဂ္ (သုုိ႔) ဘာနဲ့ႀကီးပြားမွာလဲ
တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း - တနဂၤေႏြ
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား