စဥ္းစားျပီး ရႊင္နုိင္ပါသဗ်
ဂ်င္ေက်ာကုန္းက … ထုံးစက္မ်ား
ျပံဳးေပ်ာ္ျကေစ … ရယ္ျကေစ
ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္
ေျပာစမွတ္တြင္မယ့္ ေတာရပ္ခြင္
ရပ္ေက်ာ္ ရြာေက်ာ္ လူျပန္ေတာ္
ဟားေတာ္မူဖို့ စာကိုစီတယ္
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဟာသဝတၳဳမ်ား (၉)
ခ်ိန္းတဲ့ည မဂၢဇင္းဟာသဝတၳဳရွည္မ်ား (၃)
မဂၤလာခုတင္
သက္တံ့ေရာင္ေက်ာက္တံုးေလးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ပုံျပင္မ်ား(၂)
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဟာသပံုျပင္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္ (ဒုတိယတြဲ)
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဟာသပံုျပင္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္ (ပထမတြဲ)
မၿပံဳးဘဲ ဝါးလံုုးကြဲ ဟာသမ်ား
ကိုေရႊေတာသား လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား
မိုးေလာက္ၾကီးကို ခ်စ္ျပမယ္
ကိုေရႊေတာသား မအူမလည္
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဟာသဝတၳဳမ်ား (၅)
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဟာသဝတၳဳမ်ား (၆)
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဟာသဝတၳဳမ်ား (၇)
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား