အဆိုုအမိန့္ ဟာသမ်ား
ေက်းဇူးသိတတ္သူမ်ား
တူတူတန္တန္
ေကာက္ရိုးေရႊခ်ည္မွ်င္
လည္လြန္းေသာ ေျမေခြး
ၾကြားခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္ပဲ
ရာဟုႏွင့္ ပဲႏြယ္ပင္
တို့ေတာရြာက ရယ္ေမာသံ
ေမာင္ၾကီးႏွင့္ ေမာင္ငယ္
စိတ္ရွိတိုင္း လုပ္ၾကပါေစ
သူငယ္တန္း အေထာက္အကူျပဳ
ျဖစ္ရေလ ငေဖါင္ရုိးရယ္
ဝိုင္းၾကီးပတ္ပတ္ ကလို့ခုန္
ပညာရိွ ေမာင္သုတ
Load More >>
App Download