ဂႏၲဝင္စနစ္ (စာစဥ္-၉)

The White Lotus Group(ခ်င္က်င္း)

500 Kyats က်ပ္
...