ခ်စ္စိတ္ေလးေတြ ဖူးပြင့္ေစ စာစဥ္-၁၁

Tae ra (႐ႊီေလာ့စန္း)

500 Kyats က်ပ္
...