တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေအာင္ကို (ေတာင္ငူ)

800 Kyats က်ပ္
ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ကမာၻအႏွံ ႔ေျခဆန္႔ၿပီး ႀကီးပြားတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဓေလ့ထုံးစံ၊ စီးပြားေရး ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ၊ စီးပြားေရးသင္ခန္းစာ စတာေတြကို စာေရးဆရာ Michael Justin Lee က တင္ဆက္ေပးထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြစုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ခန္းစာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါလို႔ ဖတ္ၿပီး ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးရွိေစပါလိမ့္မယ္။