မင္းသိခၤ ေဗဒင္မေမးခင္ ေဗဒင္သင္

ဝင္းေဇာ္ (သစ္ေတာ)

600 Kyats က်ပ္
...