သူငယ္ခ်င္းေလးပါတဲ့ အပိုင္း (၁၁) (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)

မိုးေစြေမာင္

100 Kyats က်ပ္
...