ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ႏွင့္ ေ႐ႊမိုး ေငြမိုး ႐ြာေစၿဖိဳး

မင္းျမတ္သူရ

900 Kyats က်ပ္
...