ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္ (စာစဥ္-၇)

ပန္းမိုးလိပ္ျပာ

400 Kyats က်ပ္
...