ေျမာက္ဦးျမို့မွသည္ တာခ်ီလိတ္ဆီသို့ (ဇာတ္သိမ္းပုိင္း)
တိုုက္ပြဲဝင္စာမ်ား
အၾကာဆုုံးစစ္ပြဲျမန္မာျပည္
ေလဘာယူနီယံအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း
ႏုိင္ငံတကာဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္ထူေထာင္ေရးအေတြ႕အၾကဳံမ်ား
ဗမာျပည္ကြန္ျမူနစ္ပါတီ ေနထြက္ခ်ိန္နွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္
ဦးေနဝင္း၏ျပာတဆုပ္
ခ်စ္ျခင္းမဲ့လြင္ျပင္
၂၀ရာစုမွသည္ ၂၁ရာစု ပင္လံုဆီသို့
ႏုိင္ငံ့အေရးႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ
ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား
ပဲျပဳတ္နံျပားစားလ်ွင္ လမ္းမေပၚရွိေဆးရုိးခင္းသလုိ ကားပါကင္ေနရာမဦးသင့္ပုံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
ေျပာျပရင္ေဒါပြမွာလား ကၽြန္ေတာ္ဆြဲဖြင့္မိေသာတံခါးမ်ား
ေအာင္ဆန္းသတၱိမီးညွိလုိ႔ရတယ္ႏွင့္ ၈၈၈၈ ဝရမ္းေျပး
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏစိတ္ဓာတ္
ခ်ီေလေသာ္လည္း
ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအဆင့္ေနရာ
တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တစ္ေပါက္
တုိက္ပြဲဟူသည္
ဒုတိယေသမင္းတမန္လမ္း(ရန္မန္း)
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား