ျပိဳင္ဘက္ကင္း သိုင္းနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၃၂)
မင္းသမီးေလးရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္ (စာစဥ္-၂)
Three Kingdom' Lu Bu (စာစဥ္-၁)
ေလလြင့္တိမ္ပမာ သိုင္းေျခရာ (စာစဥ္-၆)
ဒ႑ာရီထဲက ဖူရွင္း (စာစဥ္-၃၈) (စာျမည္း)
ျပိဳင္ဘက္ကင္း သိုင္းနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၃၂) (စာျမည္း)
ဒ႑ာရီထဲက ဖူရွင္း (စာစဥ္-၃၇)
ေကာင္းကင္ဘံု စာၾကည့္တိုက္ (စာစဥ္-၃၃)
ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ေဆးနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၁၇) (စာျမည္း)
ကံၾကမၼာေစရာ (စာစဥ္-၁)
ဒ႑ာရီလာ နတ္ဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၂)
ဓားတန္ခိုးရွင္၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၃၈) (စာျမည္း)
သတ္ျဖတ္သူ ေသြးနတ္ဘုရား(ရွီယန္) (စာစဥ္-၆)
ဒ႑ာရီထဲက ဖူရွင္း (စာစဥ္-၃၇) (စာျမည္း)
ျပိဳင္ဘက္ကင္း သိုင္းနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၃၁)
ဓားတန္ခိုးရွင္၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၃၇)
ဒ႑ာရီထဲက ဖူရွင္း (စာစဥ္-၃၆)
ျပိဳင္ဘက္ကင္း သိုင္းနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၃၁) (စာျမည္း)
ျပိဳင္ဘက္ကင္း သိုင္းဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၃)
ေကာင္းကင္ဘံု စာၾကည့္တိုက္ (စာစဥ္-၃၂)
Load More >>
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား