ေပတလူ
ေရစက္တုိ႔သည္လည္း ... တစ္ခါတစ္ရံ မဆုံဆည္းသာ ...
ၾကင္နာသူေပးတဲ့ေ၀ဒနာ
ခေရာင္းလမ္းမွ ပန္းႏွင္းဆီ
မဂၤလာဦးမွာ
ခ်စ္ျခင္းျဖင့္လည္း မေဆာင္ယူႏုုိင္
အလြမ္းမ်က္ျခယ္
တကယ္ပါ မင္းတစ္ေယာက္ကုိပဲ
လြမ္းသျဖင့္သာ ပန္းပြင့္ပါလွ်င္
ဂုုဏ္ယူလုုိေသာအခ်စ္ေၾကာင့္
မီးေတာက္ေနတဲ့ပင္လယ္
ဟာမစ္တ္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း
ဂႏၳ၀င္ခ်စ္ထုံး
ဘယ္ေတာ့မွမခံစားပါနဲ႔
မုိးသည္းည၏မိန္းမပ်ိဳ
ၾကင္နာခြင့္ေလး
နတ္ဆုိးက်ိန္စာကၽြန္း
ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းနန္းေတာ္
အစစ္
ဆရာတုိ႔ကုိသာလြမ္း
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား