ဇြန္
တကၠသိုလ္ေဆာင္းနွင့္ ေနွာင္းသဇင္
မႏြမ္းေျခာက္တဲ့သည္းဦးပန္း
နွုတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္
ေဖ့သားခ်စ္
က်မခ်စ္လင္
သင့္ထိုုက္နဲ႔ သင့္ကံ
ရဲေဘာ္ ရဲေသာ္မေသ
ဗာကုလနွင့္ သႏၱတိနွလုံးသား
ရင္တြင္းဖြဲ့မိုး (ပထမပိုင္း)
ရင္တြင္းဖြဲ့မိုး (ဒုတိယပိုင္း-ဇာတ္သိမ္း)
ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္
ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ စေတးတပ္(စ္) ဋီကာ
ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ဘုရားဖူး ခရီးထူးသြားၾကမည္
လူလားေျမာက္ေသာအရြယ္
အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့လွ်င္
အမုန္းစကားေတြမဆိုနဲ့
ဆူးမဲ့ပန္းလားဆူးနဲ့လား
အခ်စ္ကာရန္မဲ့ေသာ ေန့မ်ားစြာ
စြဲရစ္ေနွာင္ဖြဲ့ပါလို့
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား