စိတ္တြင္စြဲမွတ္အျမဲဖတ္ရမည့္ ဓမၼရသစာစုမ်ား
ဥရုုေဝလမွာ ေလာင္တဲ့မီးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ဘာသာကုိ လင္းေစကြယ္ေစသူ
နာမ္ဓာတ္မွာ ဥာဏ္ကပ္လုုိ႔ ကံျဖတ္တဲ့တရား
ေရႊေပၚကၽြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သာသနာျပဳစခန္းႏွင့္ ေစေတာ္၀င္ခရီးသည္
ဓမၼမွတ္စု
ဖူးေျမာ္ခဲ့ရေသာ ထူးထူးျခားျခားဘုုရားေစတီမ်ား
အလိုုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ၾကီး ႏွင့္ ပုုဂံသာသနာျပဳခရီး
ဆရာေတာ္ဘုုရားၾကီးမ်ား၏ သာသနာျပဳမွတ္တမ္းျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား
မန္းေတာင္ျမင့္ငယ္က လန္းပြင့္တဲ့သာသနာ
အပါယ္မျပန္ ထက္ျမတ္နန္းသုုိ႔
ေသခ်ာေသာလမ္းမွေလ်ွာက္လွမ္းပါ
ဝိဘဇၨဗုုဒၶဝါဒ
ယမမင္းၾကီးရဲ႕ဆႏၵ
အ့ံဖြယ္လူသားျမတ္ဘုုရား
ကထိန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
ရုကၡစိုးမယားနွင့္ အျခားျပိတၱာမ်ား
နေမာတႆအမႊန္းႏွင့္ အေျခခံဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈေဆာင္းပါးမ်ား
ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ေနထုိင္ၾကပံု
သာသနာျပဳစြမ္းအားစု
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား