ကေလးတို့အတြက္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္စဥ္ မဟာဗုဒၶဝင္
ျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ေနာက္ဆုံးတရားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးစကား
လိုရာသုံးတရားေတာ္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္
ဓမၼကထိက တရားေတာ္မ်ား ေပါင္းခ်ဳပ္
သုတၱန္ေဒသနာပေဒသာ တရားေတာ္မ်ား
ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘာေျပာခဲ့သလဲ
ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ ဇာတ္ေတာ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔
ၾကည္ညိဳအစဥ္ ဗုဒၶဝင္
လူဘဝႏွင့္ လူ႔သီလ
သုံးပံုတံခ်ဴက်မ္း
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ပရိတ္ေတာ္မ်ား
ကံကံ၏အက်ိဳး
ဓမၼဂန္ဖတ္စာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္
မိလိႏၵပဥာွ
ဗုဒၶဝါဒအႏွစ္သာရ ဓမၼပဒ
အဘိဓမၼတၳသရူပဒီပနီက်မ္း
ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂုံႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား
ဗုဒၶါနႆတိ ၾကီးကုိးၾကီး
က်ီးသဲေမတၱာစာ
Load More >>
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား