ေတာင္ေတာ္ဘုရင္မ
ေမွာ္ဝင္ေတာင္သခင္မ
မဖဲဝါအသက္ ၄၄ႏွစ္
နတ္နဂါးအင္း
လူဝင္စား
စုန္းကိုး ေမွာ္ကိုး ကေဝကိုး
ေရႊဂူရွင္မ
မဖဲဝါေနတဲ့ကၽြန္း
ေအာင္သိဒၶိလမ္းမေပၚက လုယက္မႈၾကီးႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မႈခင္းဝတၳဳမ်ား
တေစၦ စုံေထာက္မိန္းကေလး (အပုိင္း-က အခန္း-၆)
ေျမေလွ်ာက္ဝိဇၨာေရႊျမသာ (ဇာတ္သိမ္းပုိင္း)
ေျမေလ်ာက္ဝိဇၨာေရႊျမသာ (ဒုတိယပုိင္း)
ေျမေလွ်ာက္ဝိဇၨာ ေရႊျမသာ (ပထမပုိင္း)
ကြင္းပုိင္ႏွမ မဖဲဝါ
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ႏွင့္ မိုးပ်ံတိမ္တိုက္
မဖဲဝါေမြးတဲ့သား
မဖဲဝါ မဝင္ရ
တေစၦစုံေထာက္မိန္းကေလး (အပိုင္း - က) (အခန္း - ၅
မဖဲဝါကိုဖမ္းမဲ့ကေဝ
စက္ျကိုးဆြဲမဖဲဝါ
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား