အဂၤလိပ္စကားပုံမ်ားကေျပာသည့္ ဘဝလမ္းညႊန္
ေရာင္းခ်ေရးနည္းပညာ
အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု
၂၁ ရာစုမန္ေနဂ်ာလက္စြဲ
မားကက္တင္း အနွစ္သာရ ၁၀
ေကာင္းမြန္္ေသာ အနာဂတ္သစ္ဆီသို႔
ရလဒ္ေဖာ္ေဆာင္ေခါင္းေဆာင္မႈ
အလုပ္ခြင္ စည္းကမ္း
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အျမဲေမးရမည့္ အေရးအႀကီးဆုံးေမးခြန္း ၅ ခု
မိသားစုႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေမး-ေျဖ
လ်ွိဳ႕ ဝွက္ေဖာက္သည္အေၾကာင္းႏွင့္ HR ေလာကၿပိဳင္ပြဲ
အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားတုိ႔ စိတ္စမ္းၾကပုံႏွင့္ HR ေလာကၿပိဳင္ပြဲ
စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ
လူငယ္လမ္းညႊန္စာစုမ်ား (၁)
ဟားဗတ္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွာ မသင္ခဲ့ရသမ်ွ
မေနာမယ ဓနသိဒၶိက်င့္စဥ္က်မ္းႀကီး
လုပ္ရည္ကုိင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္စိန္ေခၚပါ
အထိေရာက္ဆုံးလူမ်ား၏ အမူအက်င့္ ၇ ခ်က္
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အယူအဆ ၁၀၀
Load More >>
App Download
စာေရးဆရာမ်ား