ေနာက္ဆံုုးထြက္ ကာတြန္းမ်ား
 • Dear Nemesis Vol:8
  150 Ks
 • ေယာက္်ားမာန
  500 Ks
 • ကာလတစ္ခုရဲ႕ နတ္ဆုိး
  500 Ks
 • Dear Nemesis Vol:9
  150 Ks
 • ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေမတၱာ
  500 Ks
 • Tezuka Volume 14
  500 Ks
 • Dear Nemesis Vol:10
  150 Ks
 • Dear Nemesis Vol:11
  150 Ks
 • အာသံေသြး
  500 Ks
 • Dear Nemesis Vol:12
  150 Ks
အခမဲ့ ကာတြန္းမ်ား
 • နန္းစဥ္ပတၱျမား
  Free
 • ထြက္ေျပးသြားေသာ မုန္႕လံုးေလး
  Free
 • အလွဘုရင္ရဲ႕ ဘဝပံုျပင္
  Free
 • မဟာကပ္စီး
  Free
 • ေမာင္ရင္ေျပာင္ မမယ္မ
  Free
 • ဗီတာမင္စာစုမ်ား
  Free
 • ဘီဘီး and Friends
  Free
 • Tezuka Volume 1
  Free
 • Dear Nemesis Vol:1
  Free
 • Dear Nemesis Vol:2
  Free
ကာတြန္းစံု
 • သည္လိုပဲ ၾကည့္ေနလို႕ျဖင့္ ျပီးမွာလား ေမာင္တင့္
  500 Ks
 • တြတ္တို့၏ မာယာ
  500 Ks
 • ေရႊၾကဳတ္ေတာ္
  500 Ks
 • အိမ္ေစာင့္
  250 Ks
 • တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္ထံသို႔ ခ်စ္သူေရာက္ရွိလာေလရာ
  500 Ks
တာယာပြႀကီး ကာတြန္းမ်ား
 • လူပ်ိဳတို့၏ မွတ္စုမ်ား
  500 Ks
 • မုသားေဒါ့တ္ကြန္း
  500 Ks
 • တက္တူးတေစၦ
  500 Ks
 • ေဝမာနိက ခ်က္တင္
  500 Ks
 • တိုက္ေျမြရွင္မ
  500 Ks
 • အရိပ္ႏွင့္ ထပ္တူ
  500 Ks
Tezuka ဂ်ပန္ ကာတြန္းမ်ား
 • Tezuka Volume 1
  Free
 • Tezuka Volume 9
  500 Ks
 • Tezuka Volume 10
  500 Ks
 • Tezuka Volume 11
  500 Ks
 • Tezuka Volume 12
  500 Ks
 • Tezuka Volume 7
  500 Ks
 • Tezuka Volume 6
  500 Ks
App Download