ေနာက္ဆံုုးထြက္ ကာတြန္းမ်ား
 • Tezuka Volume 64
  500 Ks
 • Tezuka Volume 65
  500 Ks
 • Tezuka Volume 66
  500 Ks
 • Tezuka Volume 67
  500 Ks
 • Tezuka Volume 68
  500 Ks
 • အရက္ျဖတ္ေဆးႏွင့္ အျခားလူမႈဘဝရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ား
  400 Ks
 • မေမ့တဲ့ႏိုင္ႏွင့္ အျခားလူမႈဘဝရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ား
  400 Ks
 • ေမာ္ေတာ္ကားေတာဝါႏွင့္ အျခားလူမႈဘဝရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ား
  400 Ks
 • Tezuka Volume 69
  500 Ks
 • Tezuka Volume 70
  500 Ks
အခမဲ့ ကာတြန္းမ်ား
 • နန္းစဥ္ပတၱျမား
  Free
 • ထြက္ေျပးသြားေသာ မုန္႕လံုးေလး
  Free
 • အလွဘုရင္ရဲ႕ ဘဝပံုျပင္
  Free
 • မဟာကပ္စီး
  Free
 • ေမာင္ရင္ေျပာင္ မမယ္မ
  Free
 • ဗီတာမင္စာစုမ်ား
  Free
 • ဘီဘီး and Friends
  Free
 • Tezuka Volume 1
  Free
 • Dear Nemesis Vol:1
  Free
 • Dear Nemesis Vol:2
  Free
ကာတြန္းစံု
 • နဝရတ္ကိုးသြယ္
  400 Ks
 • သင္တန္းေၾကး
  300 Ks
 • ေရႊၾကဳတ္ေတာ္
  500 Ks
 • ကမာၻျပာ
  200 Ks
 • ေတာ္ပါတယ္ ေမာင္ဖိုးေထာ္
  300 Ks
ရယ္ေမာ္ေပ်ာ္ရႊင္
 • သာမာဝတီ
  800 Ks
 • ေရသခၤ်ိဳင္း
  500 Ks
 • ပါေလရာ ေမာင္တင့္
  500 Ks
 • ဝကၤပါေတာင္မွ သတၱဝါဆန္း
  500 Ks
 • တြတ္ပီတို့ကတဲ့ ဇာတ္ပြဲ
  400 Ks
 • ေနပူမိုးရြာ
  300 Ks
ကာတြန္းစံုလင္ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္
 • နည္းေသးတယ္
  100 Ks
 • ခ်စ္တီးေျပာင္ရွင္း
  250 Ks
 • ဘယ္ေနပါ့မလဲ
  200 Ks
 • မဟာကပ္စီး
  Free
 • မုန္းလွ်င္အျပစ္ ခ်စ္လွ်င္အက်ိဳး
  500 Ks
 • မိုးကုတ္သူေဌး ဗိုက္ကေလး
  400 Ks
ျမန္မာဘာသာျပန္ ဂ်ပန္ကာတြန္းမ်ား
 • ငရဲဘံုကသားေခ်ာ့ေတး - ၁
  Free
 • မရဏဇာတ္ခံု - ၁
  Free
 • ရီအဲ - ၁
  Free
 • မိစၧာေျမြဆိုး - ၁
  Free
 • ဝါးရုပ္ကေလး - ၁
  Free
App Download