ေနာက္ဆံုုးထြက္ ကာတြန္းမ်ား
 • ေရႊလင္းယုန္
  500 Ks
 • ဆားပုလင္းမင္းေအာင္နွင့္ သူရိယစနၵာဂိုဏ္း
  500 Ks
 • ေတာင္ေတာ္ရွင္မ
  500 Ks
 • ၾကာပန္းမာလာ
  500 Ks
 • မိုးၾကိဳးတံခြန္
  500 Ks
 • အဏၰဝါပါးမည္းၾကီး
  500 Ks
 • ကြ်နု္ပ္နွင့္ေဝလာေဝးနယ္မွဟင္းမ်ိုးျကီး
  500 Ks
 • ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္
  400 Ks
 • ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေႏွာကူးၾကီး
  400 Ks
 • ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ဆင္ေသေခ်ာက္ ရတနာ
  500 Ks
အခမဲ့ ကာတြန္းမ်ား
 • ရခိုင္ - က်ားေသွ်နန္႕ ႏြားေသွ်
  Free
 • ရုပ္စံု (၇)
  Free
 • ခ်စ္လူၾကမ္း
  Free
 • ေႏြဦးေပါက္ရင္
  Free
 • စြန္႕စားခန္းမ်ား (၁)
  Free
 • နန္းစဥ္ပတၱျမား
  Free
 • ထြက္ေျပးသြားေသာ မုန္႕လံုးေလး
  Free
 • အလွဘုရင္ရဲ႕ ဘဝပံုျပင္
  Free
 • မဟာကပ္စီး
  Free
 • ေမာင္ရင္ေျပာင္ မမယ္မ
  Free
ကာတြန္းစံု
 • ပတၱျမားဆန္က်ိုး အဖိုးျပည္တန္
  500 Ks
 • ရင္ခုန္သံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေလသည္
  500 Ks
 • ဗလေမာင္ႏွင့္ ခင္အာႏိုး
  200 Ks
 • မဟာဒုဂ္
  250 Ks
 • ဒိုင္ဗင္ထိုးလို့ခ်စ္ျပလိုက္မယ္
  500 Ks
စိတ္ၾကိဳက္ကာတြန္းမ်ား
 • စာစဥ္ (၁)
  200 Ks
 • ရုပ္ဆိုးမေလး ေမးခ်င္တယ္
  200 Ks
 • ေတာ္ပါတယ္ ေမာင္ဖိုးေထာ္
  300 Ks
 • ဘာမထီ (၁)
  250 Ks
 • ေနပူမိုးရြာ
  300 Ks
 • အိမ္ေစာင့္
  250 Ks