နတ္ဘုရားတို့၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၂)

ေန

အခမဲ႔
အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ႏွင္းမုန္တိုင္းဝိညာဥ္ပိုးေကာင္၏ ေသြးမွာ မီးခိုးေရာင္သန္းေသာ ေငြေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သားေလာင္းအဆင့္တြင္မူ သူတို႔၏ ေသြးမွာ အနီသန္းေသာ ေငြေရာင္ေတာက္ေတာက္ အေရာင္အဆင္းရိွသည္။ ရဲ႕က်ိယြင္မွာ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္သည္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု မထင္ခဲ့မိေပ။ သူမ ... ထို ေမွာ္စာလိပ္ကို ျပ၍ ေက်ာင္းရိွ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ကိုပင္ ေမးျမန္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အေျဖမရခဲ့သည္မွာ၊ ထို ေမွာ္စာလိပ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ပံုစံက အမွားအယြင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုျပႆနာက သူမ၏ ရင္ထဲ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာပင္ လိပ္ခဲတည္းလည္း ရိွေနခဲ့၏။ ယခုေတာ့ ႐ွင္းသြားေခ်ၿပီ။ သူမ၏အျမင္ မွားယြင္းခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေမွာ္စာလံုးသေကၤတ၌ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရိွေပ။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို နင္းလီက တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ ... နင္းလီအေနျဖင့္ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ မည္မွ် နက္႐ႈိင္းရလိမ့္မည္နည္း။ သူမ တိုင္ပင္ခဲ့ေသာ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ထက္ပင္ နင္းလီ၏ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတက ျမင့္မားေနသည္လား ... ?
ေန ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ား
 • နတ္ဘုရားတို့၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၇)
  500 Ks
 • နတ္ဘုရားတို့၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၁၃)
  500 Ks
 • နတ္ဘုရားတို႔၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၁၄)
  500 Ks
 • နတ္ဘုရားတို့၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၁၀)
  500 Ks
 • နတ္ဘုရားတို့၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၂၄)
  500 Ks
 • နတ္ဘုရားတို့၏ ဒ႑ာရီ (စာစဥ္-၂၆)
  500 Ks
'အြန္လိုင္းစာေပ' စာအုပ္ အမ်ိုးအစားမ်ား
 • ဒ႑ာရီလာ နတ္ဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၂၅)
  500 Ks
 • ဒန္ေဆးနတ္ဘုရား ခ်န္ရွန္ (စာစဥ္-၁၁)
  500 Ks
 • အင္းေကာင္း(၁)ကြက္ ေဆး(၁)စက္ႏွင့္ ထြက္ရပ္လမ္းသို့ မွန္းလို့ခ်ီ
  Free
 • အသန္မာဆုံးေသာ အပယ္ခံသား (စာစဥ္-၁၅)
  500 Ks
 • ႏွင္းလင္းယုန္အရွင္သခင္ (စာစဥ္-၇)
  500 Ks
 • ခ်စ္လို့မုန္းခဲ့သည္
  600 Ks
App Download
စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား
စာေရးဆရာမ်ား