ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ထြန္းေတာက္ေရးအေတြး

ခင္ေမာင္ႏွင္း(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

အခမဲ႔
...
ခင္ေမာင္ႏွင္း(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ား
 • ဘာသာကုိ လင္းေစကြယ္ေစသူ
  400 Ks
 • ျပည္ေတာ္ျပန္လက္ေဆာင္ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား
  400 Ks
 • ဒုိ႔ဘုရားသာသနာ ၅၀၀၀ ပဲလားႏွင့္ ဘာသာေရးေဆာင္းပါးမ်ား
  400 Ks
 • ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ထြန္းေတာက္ေရးအေတြး
  Free
'ဘာသာေရးစာေပ' စာအုပ္ အမ်ိုးအစားမ်ား
 • အာဖရန္နစၥတန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
  600 Ks
 • အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ
  200 Ks
 • ႏွစ္ဦးကာလ ဓမၼလက္ေဆာင္
  200 Ks
 • ေရာဂါကုစား စိတ္စြမ္းအား
  200 Ks
 • အပါယ္မျပန္ ထက္ျမတ္နန္းသုုိ႔
  600 Ks
 • သေလႅခသုတ္ အနွစ္ခ်ဳပ္
  600 Ks
App Download
စာေရးဆရာမ်ား